מדיניות סביבה, חברה וקיימות- חברה לניהול של דיזנגוף סנטר בע"מ

לקראת שנת 2014, הנהלת דיזנגוף סנטר קיבלה החלטה לאמץ את גישת הקיימות. מטרת ההחלטה היא להיטיב את הליך קבלת ההחלטות בשרשרת הניהול ותפיסת העולם של הארגון ובכך לממש חזון של הפיכת הארגון לדוגמא ומופת להתנהלות עסקית מקיימת.

בהתבסס על כך שקצב צריכת משאבי הטבע שלנו גובר על קצב התחדשות המשאבים המתכלים וההכרחיים לקיום – ברור כי תפיסת "עסקים כרגיל" איננה הדרך הנכונה. "משולש הקיימות" מציג בפנינו פרדיגמה שאליה יש לשאוף – לקיים חברה אשר בה כלכלה משגשגת, רווחה חברתית ותרבותית אינן עומדות בסתירה לסביבת חיים מיטיבה.

החלטה זו נוגעת למגוון רבדי פעילות הארגון–העסקת עובדים, צריכת משאבים, מסחר ושירותים שונים לכ-35,000 מבקרים ביום.

דיזנגוף סנטר ידוע כמרכז מסחרי אשר מקדם ערכים חברתיים מזה שנים רבות. אחת הדוגמאות הבולטות היא המעבר להעסקה ישירה וההוגנת של עובדי הניקיון והביטחון על ידי החברה לניהול של דיזנגוף סנטר. לזאת מצטרפות יוזמות כגון שירותים למען הקהילה ללא עלות – מגרש משחקים פנימי ומתחמי פעילות לפעוטות.

ברוח החלטת ההנהלה בדבר אימוץ עקרונות הקיימות, החברה לניהול רואה לנכון להתחייב:

  • להוביל בניהול עסק מקיים בתחום מרכזי הקניות.
  • לזיהוי ההשפעות הסביבתיות הנגזרות מפעילות הסנטר, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות.
  • לכמת, לדווח ולפרסם במנגנונים המקובלים את פליטת הפחמן הנובעת מפעילותינו.
  • להסמיך את הארגון לתקן ISO 14001.
  • לפעול למניעת זיהום שעלול להיגרם כתוצאה מפעילותנו בהווה ובעתיד.
  • להקצות משאבים הנדרשים לתחום, תוך איזון בין הגנה על הסביבה, החברה והכלכלה.
  • לחתור לשיפור מתמיד בהתנהלות סביבתית ומזעור ההשפעות הסביבתיות של פעילותנו.
  • לעמוד בכל הדרישות שעל פי דין החלות עלינו בתחום הסביבה, ואף מעבר לכך תוך שיתוף פעולה עם הרשויות העוסקות בתחום.
  • לבסס פלטפורמות במתחם הסנטר למימוש הרגלי חיים מקיימים למען הדיירים והמבקרים (מתחם חקלאות עירונית, מוקד מחזור פסולת אלקטרונית, פיתוח שירות לשימוש בדרכי הגעה סביבתיות למתחם וכיוב').

מאז אימוץ גישת הקיימות בעסקים התווספו לליבת העסקים של דיזנגוף סנטר פעולות כגון – חווה חקלאית הידרופונית על גג המבנה, איסוף פסולת אלקטרונית, סיורי קיימות בבניין, מדידה ודיווח אודות טביעת הרגל הפחמנית וקיזוז פחמני שנתי של 30%. הבניין הוסמך וקיבל תקן ISO 14001 בשנת 2016, הוקמו קיני סיסים וטופחו כוורות דבורים ביו דינאמיות. אירועי השתילה של תינוקיית השתילים של הגג הפכו מסורת ומארחים כ1700 ילדים תושבי תל אביב מבתי הספר הסמוכים, גם קירות המבנה הפנימיים הפכו לפלטפורמה ה'מדברת' קיימות למבקרים ומציגים אינפורמציה מאויירת אודות נושאים החיוניים להתנהלות עסקית מקיימת ועוד.

אנו גאים בעשייה שלנו ומקווים להמשיך להוביל ולסחוף אחרינו עסקים נוספים הרואים את אחריותם לייצר תרבות עסקית שהיא בו בזמן משגשגת, מקיימת והוגנת.

*מעודכן לתאריך 22/07/2020.

קטגוריות: קיימות