דיזנגוף סנטר שם לו למטרה לחזק את הטבע העירוני בתל אביב ולתמוך באוכלוסיית הדבורים בעולם.
לכן, בשנת 2015 הקמנו על הגג שלנו את המרכז לדבוראות עירונית ביו-דינמית לגידול דבורים בגוש דן עם יוסי אוד ובשיתוף גורמים נוספים בארץ ובעולם.

המרכז פועל לטיפוח דבורת הדבש בעיר ובסביבה תוך יצירת מערכת אקולוגית, כלכלית, חברתית ותרבותית בת קיימא באמצעות פעילות סביבתית-חינוכית בעלת חשיבות עולמית.
מדובר במרכז ידע, לימוד, חניכה והדרכה לגידול דבורים בעיר במשקי בית פרטיים, במוסדות חינוך, בפארקים ובמבני ציבור בגישה הוליסטית ביו-דינמית.

מיזם זה מעודד את עצירת תהליך היעלמות הדבורים מהעולם תוך יצירת גשר בין אנשים, עמים ודתות, ומבוסס על מימד של עבודה קהילתית, חברתית וחינוכית במטרה
לסייע בטיפוח מגוון המינים וייצור מזון עצמי בעיר.

קטגוריות: קיימות